Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Pari-ja perheterapia Kaisu Heiskari

Nettisivut: kaisuheiskari.fi

Y-tunnus: 3230599-2

Osoite: Palokärjentie 16

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: Oulu

Puhelinnumero: 044 73 80 508

Sähköpostiosoite: info@kaisuheiskari.fi

Rekisteriasioita hoitava ja niistä vastaava henkilö

Yritys: Pari- ja perheterapia Kaisu Heiskari

Nimi: Kaisu Heiskari

Osoite: Palokärjentie 16

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: Oulu

Puhelinnumero: 044 73 80 508

Sähköpostiosoite: info@kaisuheiskari.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään terapiasopimuksen tekemiseen ja laskutukseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio ja asema, organisaation yhteystiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai niin pitkään kuin erilaiset tietojen säilyttämistä koskevat määräykset edellyttävät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analyytikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- ja ohjelmiston tarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämien sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä asioista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.