Milloin perheterapiaan? 

Perheterapia auttaa tilanteissa, kun elämä heittää eteemme vaikeita asioita ja vastoinkäymisiä, joiden yli on hankala ponnistaa ilman ulkopuolista apua. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen fyysisesti tai psyykkisesti, nuoruusiän kasvun ja kehityksen haasteet tai erilaiset kriisitilanteet. Perheterapiaan voi tulla yksinkertaisesti silloin kun on vaikeaa.

Mitä perheterapiassa tapahtuu?

Perheterapiassa mietimme yhdessä perheen vuorovaikutustilanteita ja perheenjäsenten keskinäisiä suhteita, olisiko niissä tarvetta muutokseen. Perheterapiassa voimme tarkastella elämää taaksepäin ja suvun historiaa, löytyisikö sieltä pärjäämistä tukevia asioita. Mietimme yhdessä keinoja, miten tästä eteenpäin. Perheterapian avulla tuetaan perheenjäsenten keskinäistä kommunikaatiota ja rakennetaan luottamusta perheenjäsenten välille.

Miten perheterapia auttaa?

Perheterapiassa voidaan päästä perheenjäsenten uudenlaiseen kokemukseen toisistaan ja itsestään. Perheterapeutti auttaa perheenjäseniä ilmaisemaan ja tutkimaan itseään. Perheterapiassa perheenjäsenet esimerkiksi kuulevat ja ymmärtävät toistensa asioista sellaista, mitä eivät aikaisemmin ole tajunneet tai tienneet. Perheterapiassa voi turvallisesti käsitellä hankalia perhetilanteita ja tunteita yhdessä terapeutin kanssa. Perheterapian avulla pyritään lisäämään perheen luottamusta selviytymiseen ja omien voimavarojen kasvuun.  Perheterapiaa voi olla muun hoidon tai yksilöterapian rinnalla tukemassa perheen tilannetta.

Terapian kesto

Perheterapiaprosessit voivat vaihdella muutamasta ohjauskäynnistä usean vuoden terapiaan.

Miten terapiaan pääsee ja kuka korvaa?

Perheterapiaan voi tulla itse maksavana asiakkaana tai hakeutua psykiatrin lähetteellä Kelan korvaamaan perheterapiaan. Voit varata ajan tutustumiskäyntiä varten ottamalla yhteyttä suoraan minuun.

Kela korvaa perheterapiaa samoin perustein kuin kuntoutuspsykoterapiaa.

Perheterapia voi tulla täydentämään nuoren yksilöterapiaa antaen koko perheelle mahdollisuuden käsitellä tilannetta perheterapeutin kanssa ja luomalla ymmärrystä sekä uusia keinoja tilanteesta selviytymiseen. Tällöin tarvitset lausunnon omalta hoitavalta lääkäriltä. 

Perheterapiaan voi saada maksusitoumuksen myös kunnalta/kaupungilta esimerkiksi sosiaalitoimen tai lastensuojelun kautta.

Ota yhteyttä